Referat fra BW Generalforsamling 27/11 2017

18. december 2017

1: Valg af dirigent:
Søren Ross blev enstemmigt valgt som ordstyrer til aftenens begivenheder.

2: valg af Referent:
Bestyrelsen peger på Elle Nielsen, som blev valgt uden modkandidater.

3: Valg af Stemmetællere
3 frivillige meldte sig til tjansen og de blev valgt uden modkandidater.
Diana Falk, Henrik Poulsgaard & Jan Vandborg.

4: Formandens beretning:
Kære medlemmer.

Det er ikke nogen hemmelighed at det har været et lidt underlig år. På trods af ganske fine resultater har der lang tid været en negativ stemning omkring klubben. Det har desværre også haft sin effekt hernede, hvor vi godt har kunne mærke at det ikke har krævet det store for den negative stemning har spredt sig.

På trods af denne situation, har vi i bestyrelsen haft rigtig travlt i forsøget på at skabe rammerne for den ultimative fanoplevelse på stadion.

Vi lagde ud efter sidste generalforsamling med en mindre rokade. Jeg tog over efter Thomas Mikkelsen, men heldigvis har jeg haft fornøjelsen af at have ham i bestyrelsen som mentor. Bare det at han stadigvæk har været i bestyrelsen med sin viden og erfaring har været guld værd for mig. Jeg har sagt til Thomas at han er min helt indenfor forenings- og frivilligt arbejde. Han bliver rigtig svær at erstatte, men vi håber på at han får samlet nye kræfter til at fortsætte som frivillig i BW.

Januar bød på en premiere på udsendelse af opkrævninger via vores nye system til medlemsadministration. Vi har snakket rigtig meget om netop dette system, og vi mener faktisk at vi lige nu er på 99%, hvilket næppe bliver højere. Vi vil altid stræbe efter at gøre tingene lidt bedre. Til hverdag har folk fået syn for sagen når de har tilmeldt sig til vores busture, og systemet er nu tilpas fleksibelt så det passer til vores ønsker og behov.

I februar var vi værter for den årlige indendørsturnering for DFF, Danske Fodbold Fans. Det var en fantastisk dag med deltagelse af 16 hold fra hele Danmark. Vi skal ikke snakke højt om de sportslige resultater fra vores lokale drenge, guldet gik til B93, og de fejrede det i stor stil her i loungen til den efterfølgende fest.

Jeg vil gerne sige en stor tak til holdet bag turneringen, samt de hjælpere der trådte til på dagen. Gruppen bestod endda af folk fra Holstebro, Randers og Aabenraa der kørte til møder her i loungen. Det siger lidt om hvor stor dedikationen var fra gruppen.

Vi blev pålagt af generalforsamlingen af få mere styr på lyden i loungen, forhåbentlig er det nu tilfredsstillende. Det har også været en betragtelig udgift, men for første gang i den tid jeg er kommet i loungen, synes jeg at det er rigtig godt.

I marts måned havde vi Good Hosting arrangement med Wild Tigers, desværre hade gutterne på banen misforstået konceptet og gav de 3 point til FCN. Vi fik efterfølgende store roser fra Tigers, og deres oplevelse på stadion har også kastet store roser af sig til kontrollørerne.

Året har også budt på et farvel til samarbejdet med DAPT og pokerturneringerne. Fremmødet har været dalende, og vi takker for samarbejdet i de 3 år.

I april begyndte det nye slutspil. Det har givet lidt udfordringer med planlægning af vagter i loungen, men vores fantastiske frivillige har alle været med til at vi kunne byde velkommen i loungen til vores medfans.

Foråret bød desværre også på en gang tilskueruroligheder omkring en BW bus i forbindelse med en Brøndby away. Maskerede bøller overfaldt BW bussen i Slagelse da vi foretog et uplanlagt stop. På trods af godt samarbejde med politiet har vi ikke kunne finde de skyldige. Vi har efterfølgende ændret nogle retningslinjer for vores busture, så vi har gjort alt hvad vi har haft mulighed for. Vi har efterfølgende haft udfordringer med at samle folk til aways på Sjælland, føromtalte episode har ikke gjort det nemmere.

Vi deltager også i FCK boykotten, hvor vi ikke arrangerer ture til besøg i Parken. FCK har valgt at placere udeholdets fans på det der minder om de dårligste pladser i hele superligaen, og de har overhovedet ikke været lydhøre overfor kritik af placeringen. Vi står sammen med de øvrige hold i superligaen om denne boykot, dog undtaget Brøndby.

Sæsonen sluttede med en skuffende 4. plads, og det betød en kortere sommerferie for både klubben og BW.
Vi forsøgte os med at arrangere en away til Polen, men Europa away i feriemånederne er desværre en for stor hurdle at komme over. Europa sluttede før det hele begyndte, og vi har alle sammen stået med den der fornemmelse af at det hele var lidt meeeeh.

Klubben har sidenhen slået over i en moderne 3-4-3 opstilling, og kun kynisk effektivitet i Parken af FCK har gjort at det ikke har været en lang succes. Stemningen er nu vent og optimismen blomstrer igen i det midtjyske.

Vi har i fanklubben arbejde rigtig meget på at få antallet af deltagere på vores udebaneture til at stige. Desværre har vi ikke været særlig godt begunstiget af planlægningen da TV har al magten, men vi har da haft et stigende fremmøde på udebanesektionerne, dog ikke på Sjælland.

Regnskabet vil Michael komme mere ind på om lidt, men vi kom desværre ikke til at ramme plet indenfor budgettet. Store udgifter til lyd og indretning i køkkenet har vist sig en del større end budgetteret. Netop udgifterne til køkkenet blev en del større en forventet fordi vi har valgt at investere i bedre rammer til udlejning. Vi fik et par rigtig gode tilbud, som vi simpelthen ikke kunne tillade os at sige nej til.

Vidste i at det er muligt at leje loungen som medlem af BW? Hvis det er muligt i forhold til hjemmekampe og andre arrangementer, kan ethvert medlem af BW leje vores fantastiske lounge for 3000+1000 i depositum. Spørg i infobaren eller se på black-wolves.com for yderligere information.
Vi står nu foran et valg til bestyrelsen. Thomas stopper efter rigtig lang og tro tjeneste. Dorte og Jeppe har erkendt at tiden ikke længere rækker til tjansen som bestyrelsesmedlem i BW, og de stopper begge to uden for tur. Jeg vil godt takke Jeppe og Dorte for deres arbejde i bestyrelsen. Jeppe fortsætter som frivillig, mens Dorte træder helt ud af BW.

Inden vi lige går videre, vil jeg godt lige se Thomas heroppe (GAVE).

Det betyder at vi i dag skal have valgt 5 til bestyrelsen, 3 for to år og 2 for et enkelt. Vi har dog gjort et godt stykke fodarbejde og har fundet nogle spændende kandidater, men mere om det senere. Bestyrelsen har et par store opgaver foran sig, bl.a. fælles Biergarten med FCM, samt vækst på udebaneture, så det bliver nok at rive i for den nye bestyrelse.

Vores udebaneture bliver nok et kæmpefokus. I samarbejde med de uofficielle fangrupperinger arbejder vi knaldhårdt på at øge opmærksomheden omkring disse. Det er ingen hemmelighed at netop de uofficielle netop er de folk der bidrager mest vokalt og visuelt til stemningen på MCH arena. Jeg vil gerne smide en stor ros af sted til de gutter, der gang på gang skriger sig hæse i jagten på sejr.

Vi har netop samlet alle grupperingerne under et fælles navn: Hedens Drenge. På den måde kan vi alle identificere os under et, men med forskellige indgangsvinkler. Vi afholder flere møder årligt, hvor alle grupper og FCM deltager. Dette har vist sig som et yderst produktiv tiltag, da vi kommer tættere på hinanden. Dialog er nøgleordet, og vi vil alle i bund og grund det samme.

Vores TIFO gruppe har fået nyt liv. Der er blevet lavet et par flotte TIFOer i det sidste stykke tid, men der er ingen grund til at hvile på laurbærrene. Vi kan stadigvæk godt bruge flere kreative kræfter eller endda et par stykker der forstår at bevare det store overblik og sætte andre i gang. Mulighederne er nærmest uendelige, det er bare et spørgsmål om at gøre det umulige muligt.

Jeg vil også smide en stor tak til alle vores frivillige som yder en jættestor indsats for at gøre dette til den fantastiske fanklub som det nu er.

Slutteligt vil jeg gerne takke jer alle for at møde op i dag, i er med til at gøre BW til det vi er.

Kejle.

Der var ingen kommentar til beretningen som modtag klapsalver blandt publikum.

5: Regnskab & budget 2018 v. Kasserer Michael Pedersen:
Økonomien blev gennemgået i hovedtræk.
Året ender med et driftsunderskud på 141.000 DKR.

Det negative resultat begrundes med store straks-udskrivninger til indretning af fanlounge, omsætningsnedgang i baren samt færre medlemmer end budgetteret.

Nedgang i baromsætning og antal medlemmer tilskrives de noget vaklende sportslige præstationer i primært efterår 16 og foråret 17.

Manglende omsætning på busserne grundet det glippede europaeventyr betyder også lidt for økonomien.

Vi har ligeledes oplevet udfordringer mht. den udenførs biergarten for fanloungen.

Den nye bestyrelse har til opgave at finde en løsning der kan vende udviklingen og vil blandt andet arbejde på at åbne fanloungen mere op for udefrakommende.

Vi har pt. Likvide midler for 55.000 kr. så økonomien ser sund ud, men den kommende bestyrelse opfordres til at bruge et par år på opsparing igen.

Alle skal huske at vi er en forening og pengene skal komme medlemmerne til gode – blandt andet via tilskud til fx tifo.

Salen spørger hvad gør vi ang. sponsorer: Bestyrelsen har ikke haft tiden til at være mere opsøgende. Det er en opgave der vil blive prioriteret højere fremadrettet.
Salen konstaterer at der bruges mange penge på arrangementer: Udgifter til frivillige er dækket ind under denne post, og der arrangeres årligt min. 2 arrangementer for fanklubbens over 50 frivillige medhjælpere.

Bestyrelsen opfordre salens tilhørere til at anvende Mobilpay når de skal betale for varer/ydelser hos fanklubben. Det er den bedste og billigste måde for BW at modtage penge på.

Budget for 2018 blev godkendt.

6. Fastlæggelse af kontingent 200 kr.
Kontingentet fastholdes på 200,- pr. år.

7. Indkomne forslag:
En indsendt mail blev læst højt.
Emnet kan vi desværre ikke behandle på generalforsamlingen, da det ikke er noget fanklubben kan påvirke.

8. Valg af bestyrelse:
Der er fremmødt 75 stemmeberettigede medlemmer

Kandidater:
1. 67 stemmer: Søren Ross (Valgt til 2019)
2. 57 Stemmer: Michael Pedersen (Valgt til 2019)
3. 51 Stemmer: Nicolai Eichmeyer (Valgt til 2019)
4. 49 Stemmer: Elle (på valg næste år)
5. 25 Stemmer: Niels (på valg næste år)
6. 22 Stemmer: Peter (1. suppleant)
7. 17 Stemmer: Bjarke (2. suppleant)

9. Valg af revisor
Jimmi Laursen fik genvalg som foreningens primære revisor.
Mikkel ”Hekler” Sønderbæk forsætter som revisor-suppleant.

10. Eventuelt:
Der blev diskuteret net foran udebaneafsnittene omkring på de danske stadions.
BW er en del af DFF som arbejder på at forbedre forholdene for fans over hele landet – og vores indflydelse gøres gældende herigennem.

Der bliver spurgt om musikken kan skrues ned på away turerne på hjemvejen, når vi kører sammen. Specielt på hverdage.
Bestyrelsen noterer ønsket.
Der bliver diskuteret lidt om away-bussernes afgangstider.
Bestyrelsen påpegere at vi skal være der før kampstart og pga. evt. uforudsete ting skal vi afsted i god tid.
Vi satser på at lande ½ time før kampstart.