Referat af generalforsamling 10/11-2019

20. november 2019

1. Valg af dirigent.
Søren Ross

2. Valg af referent og stemmetællere.
Referent: Elle
Stemmetæller: Mia, jette, kenny. AP og henrik

3. Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning for 2019

“Kære medlemmer.

Så er det den tid på året igen, hvor vi gør status. Igen i år leverer fanklubben et solidt regnskab med en flot omsætning. Det er jo noget i alle har været med til at bidrage til. Det er især bustur og warmups der tæller godt i det regnskab.

Ligesom FCM fylder BW 20 år i år. Fanklubben er gået fra warmups i et talt bag stadion i Ikast, til de nuværende lokaler. En stor tak til de visionære folk der var med i begyndelsen.

Siden sidste generalforsamling har vi får lukket mange projekter. Vi har fået et køkken der er vores lokaler værdige, det nyder vi godt af til hverdag, men de medlemmer der benytter sig af muligheden for at leje loungen, er absolut også tilfredse.

Vi har også fået et kølerum på plads ude bagved. Det har givet plads til vores eget fadølsanlæg, noget der virkelig har højnet standarden til vores daglige drift. Det gør også jobbet nemmere for vores frivillige, både til hjemmekampe men også til aways.

Toilet og lager er også blevet færdiggjort, og vi synes selv at vi overall er kommet meget godt i land med alle projekterne.

Foråret bød også på en rigtig stor udfordring i form af en pokalfinale, hvor BW stod for at bemande busserne med frivillige. Der skal lyde en stor tak herfra til alle der hjalp til på dagen. Heldigvis fik vi pokalen med hjem som en ekstra belønning.

Tifo holdet stod samtidig for en af de allerbedste tifoer i klubbens historie, noget der også afspejles i regnskabet.

I sommers sendte vi to repræsentanter med på FSE-kongressen. FSE er Football Supporters Europe, paraplyorganisationen for alle fodboldfans i Europa. Der blev netværket rigtig meget, og vi fandt ud af at vi faktisk har det rigtig gode forhold for fans i Danmark.

I løbet af året har vi prøvet at få fokus på at få flere folk med på aways, og generelt set ser det meget godt ud. Der har været flotte tilskuertal til vores aways, og vi har sendt mere end en bus en hel del gange. Vi har faktisk haft et gennemsnitligt deltagerantal på vores busser på 71 deltagere i denne halvsæson. Fortsæt endelig med at støtte op om turene.

Om lidt fremlægger Michael regnskabet, bestyrelsen er meget tilfredse med resultatet, men vi hviler ikke på laurbærrene. Vi kommer med et ændringsforslag til vedtægterne om hensættelse af midler til fremtidige projekter, mere om det senere.

Den nye bestyrelse får også nok at se til. Vi har haft mange snakke om hvor vi skal have et stort fokus det næste år, ja faktisk skulle det gerne være i en meget længere periode. Hvad, hvordan og hvorledes får vi på plads når vi skal have konstituerende møde i den nærmeste fremtid.

Næste sæson lægger BW lokaler til det årlige seminar for Danske Fodbold Fans. Her får vi muligheden for at vise vore fanklubs muligheder frem, og forhåbentlig være fortsat være med til at have medindflydelse på tiltag på den danske fanscene.

Om lidt skal vi vælge den nye bestyrelse. Mads, tidligere bestyrelsesmedlem og nuværende suppleant, har valgt at sige tak for nu. Tusind tak for indsatsen Mads. Michael, Søren, Nicolai og Bjarke har alle valgt at stille op til endnu en tørn, mens vi i bestyrelsen har fundet en spændende kandidat. Vi håber selvfølgelig på at i bakker op om dem alle sammen.

Til slut vil jeg sige tak til alle vores frivillige. Uden jer vil BW slet ikke være det samme.”

4. Forelæggelse a regnskab for det komne år.
2019: 1301 medlemmer målet er 1500 for det kommende år
Omsætning : 1.300.000,-
Bussen indtægt 450.000,- incl. de uofficielle
Arrangementer 11.000,-
Udlejning indtægt: 60.000,-
TIFO 60.000 kr.
Overskud 4.222kr.
2020 budget: Se bilag

5. Godkendelse af budget for det komne år.
Håndsoprækning:godkendt en modsagde sig.

6. Fastlæggelse af kontingent.
200 kr.

7. Indkomne forslag.
Vedtægtsændringer.

(1. § 13.4.1 I tilfælde af overskud, bemyndiges bestyrelsen til at hensætte op til 50 % af overskuddet på en lukket konto til særlige udebaneture.)

til

(2. § 13.4 I tilfælde af overskud, bemyndiges bestyrelsen til at hensætte op til 50 % af overskuddet på en lukket konto til særlige udebaneture/tifoer eller større forbedringer af fanloungen.)

Vedtaget

8. Valg af bestyrelse.
På Valg: 2 ugyldige stemmesedler ved valg af besyrelsen
Michael Genopstiller 39 stemmer og sidder i bestyrelsen de næste 2 år
Søren Genopstiller 44 stemmer og sidder i bestyrelsen i de næste 2 år
Nikolaj Genopstiller 41 stemmer og sidder i bestyrelsen de næste 2 år
Rasmus opstiller 12 stemmer

Suppleanter:
Mads genopstiller IKKE
BW anbefaler Lasse 41
Bjarke Genoptiller 26
Kenny opstiller 18

Suppleanter:
1. Lasse
2. Bjarke
Suppleanter sidder i 1 år
48 stemme berettige

9. Valg af revisor samt 1. revisorsuppleant.
Jimmi Laursen
Diana Kejlstrup

10. Eventuelt.
Musik på udebaneture. Højt musik på hverdags kampe er ilde set. – kontakt den busansvarlige først.
Flere opsamlingssteder er ønsket så som Holstebro.
Det vil kunne lade sig gøre hvis man får meldt sig til ca. en uge før hvor vi vil kunne omdirigere busserne.
Luk for tilmelding 5 dage før er desværre ikke muligt endnu, da de fleste først melde sig til dagen før.
Early bird pris til dem der er tilmeldt tidligt og betydelig prisstigning ved tilmelding få dage før.
Afstemning om der er andre fra Holstebro der er med på en tur. Eller de kan selv finde ca. 30 stk. og BW kan være behjælpelig.