Fanklubben

HISTORIE

Efter klubberne Ikast FS og Herning Fremad i april 1999 gik sammen i FC Midtjylland, var det meget naturligt at en fanklub ville følge med. På det tidspunkt var det kun i Ikast der eksisterede en rigtig fanklub, Yellow Flames, og ved en ekstraordinær generalforsamling i August 1999, tog foreningen navneforandring til Black Wolves.

Fra starten var foreningen repræsenteret af folk der tidligere havde holdt med både Herning og Ikast, men allerede ½ år senere ved den første ordinære generalforsamling, var fokus fast rettet på at være FCMs fanklub, ikke hvad folk havde været. Herefter fulgte den store optur. Foreningen kom meget hurtigt til at tælle 5-600 medlemmer, og det hjalp dag også en del at holdet gik fra sejr til sejr i hvad der skulle vise sig at være den mest overbevisende oprykning til den bedste række i dansk fodbolds historie. Oven på det kom en sæson, den første i den bedste række, hvor alle skulle ud og se ligabold, og tilskuertallet lovede rigtigt godt. Det var i den periode, at specielt engagementet fra en aktiv fan og bestyrelsesmedlem, var med til at hive medlemstallet op på det højeste til dato, nemlig ca. 1.200. Siden da har der været en smule ustabilitet i medlemstallet, hvilket nok er et udslag af den meget unge fankultur i Midtjylland.

I slutningen af 2002 var BWs medlemstal på ca. 900 medlemmer. Siden starten har bestyrelsen, uden at se sig tilbage (andet end for at drage erfaringer) arbejdet målrettet for at gøre BW organisatorisk og kulturelt stærkere. Den ene opgave har bestået i at forbedre kommunikationen til og mellem medlemmerne og den anden har bestået i at få en bedre administration af medlemmerne og diverse arrangementer i foreningen, således at medlemmerne af BW kan få det maksimale ud af deres medlemskab.

Mellem 1999 og 2002 er der lavet mange tiltag for at forbedre forholdene. Den første mærkbare forbedring var en oprettelse af et bladudvalg, der sørgede for at klubbladet Ulvehylet gik fra et 12 siders sort/hvid blad, til et 40 siders blad i farver, der udkom 6 gange om året. Der blev gjort en arbejdsindsats for at få annoncører til klubbladet hvilket gav flere penge til at afholde diverse sociale arrangementer for medlemmerne. Desuden har bestyrelsen fået lavet en medlemsdatabase der gør medlemsregistreringen lettere, således at man kan bruge arbejdsindsatsen på arrangementer og busture i stedet.

Desuden er der lavet en PBS aftale, for at gøre betalingen af det årlige kontingent nemmere både for medlemmerne.

Fanklubbens egen hjemmeside, Black-wolves.com, blev officielt taget i brug den 1/1 2003.


FORMÅL

I vedtægterne står der; Black Wolves formål er, at give fodboldklubben FC Midtjylland (FCM) den størst mulige opbakning ved at skabe fest og stemning til FCM’s kampe. Black Wolves formål er, at skabe et socialt samværsmiljø for medlemmerne, med FCM som omdrejningspunkt.

Hvad det i praksis betyder er, at vi har 2 kerneområder som vi koncentrerer os om:

  1. At informere medlemmerne så de ved hvad der sker i og omkring klubben, primært gennem denne hjemmeside black-wolves.com.
  2. At støtte holdet på banen uanset hvor det måtte være, altså arrangere busture til kampene, skabe stemning på lægterne og vise vores tilhørsforhold generelt.

FAKTA

  • Black Wolves er en forening, der afholder generalforsamling en gang om året. På denne generalforsamling vælges en bestyrelse, der konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.
  • Det koster 200 kr. at være medlem af Black Wolves.
  • Medlemskontingentet gælder for et kalenderår uanset hvilket tidspunkt på året den første betaling laves.
  • Medlemmer af Black Wolves får rabat på alle busture som BW arrangerer.
Besøg vores sponsorer