Indkaldelse til generalforsamling

27. oktober 2019

Det er blevet tid til en af årets vigtigste begivenheder i fanklubben. Bestyrelsen for det kommende år skal sammensættes og som altid har du, som medlem, stemmeret til vores generalforsamling. Vi har ingen flotte kampagner eller fantasifulde valgløfter, til gengæld er vi klar til at yde en indsats så Black Wolves også forsat er blandt landets bedste fanklubber.

Generalforsamling 2019
Vi indbyder derfor hermed til Black Wolves ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen er planlagt til søndag d. 10/11 kl. 13.00 i Fanloungen.
Denne dag vil loungen være lukket for alle andre end generalforsamlingens deltagere, indtil dagens agenda er overstået.
Husk dit medlemskort til Black Wolves på dagen.

Der vil være en øl/vand samt lidt godt til ganen til alle fremmødte.
Af hensyn til maden ser vi gerne at du registrerer dig på forhånd på bwbus.dk – på forhånd tak!

Dagsorden iflg. vedtægterne
– Valg af dirigent.
– Valg af referent og stemmetællere.
– Bestyrelsens beretning.
– Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
– Godkendelse af budget for det kommende år.
– Fastlæggelse af kontingent.
– Indkomne forslag.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at pkt. 13.4 i vedtægterne ændres fra:
“I tilfælde af overskud, bemyndiges bestyrelsen til at hensætte op til 50% af overskuddet på en lukket konto til særlige udebaneture.”

Til:
“I tilfælde af overskud, bemyndiges bestyrelsen til at hensætte op til 50% af overskuddet på en lukket konto til særlige udebaneture/tifoer eller større forbedringer af fanloungen.”

– Valg af bestyrelse.
– Valg af revisor samt 1. revisorsuppleant.
– Eventuelt.

Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Send forslag til info@black-wolves.com