Indkaldelse til generalforsamling 2017

2. november 2017

Vi indbyder hermed til Black Wolves ordinære generalforsamling. Vi starter mandag den 27/11 kl. 17.00 i Fanloungen og denne dag vil loungen være lukket for alle andre end generalforsamlingens deltagere, indtil dagens agenda er overstået.

Husk dit medlemskort til Black Wolves på dagen.

Vi afslutter generalforsamlingen senest kl. 18.00 hvorefter der vil være almindelig åbent.

Der vil være en øl/vand samt lidt godt til ganen til alle fremmødte.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Valg af dirigent.
Valg af referent og stemmetællere.
Bestyrelsens beretning.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
Godkendelse af budget for det kommende år.
Fastlæggelse af kontingent.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelse.
Valg af revisor samt 1. revisorsuppleant.
Eventuelt.

Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Send evt. forslag på info@black-wolves.com.