Indkaldelse til generalforsamling

29. oktober 2023

Vi indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Black Wolves d. 12.11.2023 i Black Wolves Fanlounge på MCH Arena. Vi starter kl. 12.00.

Der vil være en øl/vand/kaffe og lidt kage.
Man skal tilmelde sig generalforsamlingen på forhånd på grund af maden.
Tilmelding skal registreres på bwbus.dk.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
– Valg af dirigent.
– Valg af referent og stemmetællere.
– Bestyrelsens beretning.
– Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
– Fastlæggelse af kontingent.
– Godkendelse af budget for det kommende år.
– Indkomne forslag.
– Valg af bestyrelse.
– Valg af revisor samt 1. revisorsuppleant.
– Eventuelt.

Vi håber på at se jer.