Generalforsamling 2022

26. oktober 2022

Vi indkalder hermed til Black Wolves’ ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen er planlagt til Søndag d. 13.11 2021 kl. 14.00 i Fanloungen.
Denne dag vil loungen være lukket for alle andre end generalforsamlingens deltagere, indtil dagens agenda er overstået. Uafhentede medlemskort kan udleveres på dagen.
Husk billede-id og dit medlemsnummer.

Der vil være en øl/vand/kaffe og lidt kage.
Man SKAL tilmelde sig generalforsamlingen på forhånd.
Tilmelding skal registreres på http://bwbus.dk

Dagsorden iflg. vedtægterne:

– Valg af dirigent.
– Valg af referent og stemmetællere.
– Bestyrelsens beretning.
– Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
– Godkendelse af budget for det kommende år.
– Fastlæggelse af kontingent.
– Indkomne forslag.
– Valg af bestyrelse.
– Valg af revisor samt 1. revisorsuppleant.
– Eventuelt.

Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skrifteligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Send forslag til info@black-wolves.com.

På Black Wolves Vegne

Bestyrelsen

Nye indlæg