Generalforsamling 2018

25. oktober 2018

Vi indbyder derfor hermed til Black Wolves ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen er planlagt til søndag d. 11/11 kl. 13.30 i Fanloungen.

Denne dag vil loungen være lukket for alle andre end generalforsamlingens deltagere, indtil dagens agenda er overstået.

Husk dit medlemskort til Black Wolves på dagen.

Der vil være en øl/vand til alle deltagere.

Bestyrelsen er desuden vært for lidt let at spise – mod at du tilmelder dig i forvejen.

Tilmelding til spisning: bit.ly/bw-bus

Dagsorden iflg. vedtægterne:
– Valg af dirigent.
– Valg af referent og stemmetællere.
– Bestyrelsens beretning.
– Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
– Godkendelse af budget for det kommende år.
– Fastlæggelse af kontingent.
– Indkomne forslag.
– Valg af bestyrelse.
– Valg af revisor samt 1. revisorsuppleant.
– Eventuelt.

Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skrifteligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Send dine forslag, inden tidsfristen, til info@black-wolves.com

Kun forslag der kan behandles af generalforsamlingen vil blive taget op til generalforsamlingen.

Nye indlæg